Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2014 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: PIT 2013 » Odliczenia od podatku
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulga na dzieci u rozwiedzionych rodziców

Gazeta Podatkowa
Agata Cieśla

Ustawodawca w art. 27f ust. 4 ustawy o pdof przewidział dwa sposoby podziału tzw. ulgi prorodzinnej, nazywanej również ulgą na dzieci. Podatnicy mogą tego dokonać w częściach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmujący równy podział ulgi, ma miejsce w sytuacji, gdy rodzice nie doszli do porozumienia w kwestii podziału ulgi. Z drugim sposobem mamy do czynienia, gdy rodzice taką proporcję sami zgodnie ustalą. Taką interpretację wskazanego na wstępie przepisu zastosował WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 22 października 2013 r., sygn. akt I SA/Bd 561/13 (orzeczenie nieprawomocne).

W analizowanej przez sąd sprawie rozwiedziony ojciec, mający pełnię praw rodzicielskich, realizował kontakty z dzieckiem w sposób uregulowany postanowieniem sądowym. Nie mogąc z matką dziecka ustalić proporcji, w jakich każde z nich skorzysta z ulgi prorodzinnej, wystąpił do organu podatkowego o rozstrzygnięcie, czy ma prawo skorzystać z odliczenia 50% z pełnej kwoty ulgi.

Organ podatkowy wydający interpretację wskazał, że zarówno w celu skorzystania z odliczenia od podatku w częściach równych, jak i w innej proporcji konieczne jest uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. W konsekwencji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe stwierdzając, że brak stosownego porozumienia w kwestii podziału przedmiotowej ulgi nie oznacza prawa do skorzystania z niej przez uprawnionych rodziców w częściach równych.

Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny, który rozpatrywał przedmiotową sprawę w wyniku zaskarżenia przez podatnika interpretacji indywidualnej wydanej mu przez organ podatkowy. Uznał bowiem, że w przypadku braku zgodnego podziału ulgi uzasadniony jest podział tej ulgi po połowie. W jego opinii art. 27f ust. 4 ustawy o pdof zawiera bowiem dwa sposoby podziału ulgi prorodzinnej zależne od tego, czy pomiędzy rodzicami dziecka doszło do ustalenia dowolnej proporcji podziału tej ulgi. W przypadku porozumienia podatników ulga przysługuje w ustalonej proporcji - może więc to być podział równy i nierówny. Ten ostatni obejmuje możliwość ustalenia, że ulga w całości zostanie uwzględniona tylko przez jednego z rodziców. Natomiast gdy między rodzicami nie ma porozumienia w zakresie podziału ulgi, jej podział powinien nastąpić po połowie. W opinii WSA ten sposób rozumienia omawianego przepisu determinowany jest twierdzeniem, że gdyby porozumienie co do podziału ulgi miało dotyczyć zarówno "dowolnej proporcji", jak i "w częściach równych", to zwrot "w częściach równych" byłby zbędny. W pojęciu "dowolnej proporcji przez nich ustalonej" mieści się bowiem także równy podział.

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60