Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2013 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » PIT 2013

Przychody i koszty

Gazeta Podatkowa

Wspólne opodatkowanie

Przegląd Podatku Dochodowego

Odliczenia od dochodu

Przegląd Podatku Dochodowego

Odliczenia od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego

Dochody zagraniczne

Przegląd Podatku Dochodowego

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa

Program PIT Gofin 2013

DARMOWY
PROGRAM
szczegółowy opis programu »
Rozlicz podatek łatwo, szybko i prawidłowo! Darmowy program PIT Gofin 2013 - roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2013 r. - przeznaczony jest dla wszystkich podatników. Wypełnij PIT i złóż w sposób tradycyjny lub przez internet.
Uwaga! Program może być wykorzystywany bezpłatnie również do celów zarobkowych.
» Poleć program PIT Gofin 2013 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
Partnerzy
Akcji PIT:

Niezbędna pomoc

Skala podatkowa w PIT 2013

Okres obowiązywania: od 2009-01-01 do 2013-12-31
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2013

 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013 i 2014 r.

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013 i 2014 r.

Ulgi i odliczenia w PIT 2013

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy
w 2013 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
w 2013 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
w 2013 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
w 2013 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
e) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
w 2013 r. - wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę
100 zł
• Darowizny przekazane na:
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w 2013 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego 
w 2013 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)
kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Według stanu na 1.01.2013 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.
Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulga internetowa
w 2013 r. -  wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, z uwzględnieniem art. 26 ust. 6h ustawy i art. 2 ustawy z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1278), obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
wpłaty dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r.:

- maksymalna kwota składki na IKZE wynosi
  4.231,20 zł

- minimalna kwota składki na IKZE wynosi
  720 zł
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
w 2013 r. - kwota stanowiąca:
- 1/6 kwoty 556,02 zł (tj. 92,67 zł) - na pierwsze dziecko,
- 1/6 kwoty 556,02 zł (tj. 92,67 zł) - na drugie dziecko,
- 1/4 kwoty 556,02 zł (tj. 139,01 zł) - na trzecie dziecko,
- 1/3 kwoty 556,02 zł (tj. 185,34 zł) - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko,
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy
Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą 
w 2013 r. - kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
Ulgi i odliczenia

PIT 2013 - druki

Deklaracje i informacje
Deklaracje i informacje
Zeznanie
Zeznanie
Roczne obliczenie podatku

Rachunki bankowe urzędów skarbowych


Organizacje pożytku publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl/bip/
Kończę działalność 30 listopada 2014 r. Mam pracownika z którym rozwiązuje umowę od jutra. Czy Pit-4r mam dzisiaj złożyć czy mogę w poniedziałek - 1 grudnia ? Listopad też w ...
PIT 2012 - Pit-4r zakończenie
Do tej pory składaliśmy pity-11 w formie papierowej, dlatego jestem zielona w temacie :(. 1. Jako księgowa muszę złożyć do US upoważnienie UPL-1 podpisane przez właściciela firmy, tak? 2. Czy potrzebny będzie ...
PIT 2012 - PiT-y 11 elektronicznie bardzo proszę o pomoc
dostałam do z korygowania pit-36 za 2013. Co mi jest potrzeben zeby zrobic taka deklarację? Vaty kwartalne i był na małym zusie to wystarczy czy cos jeszcze? nigdy nie rozliczałam ...
PIT 2012 - Pit-36 za 2013 korekta POMOCY
Czy pit-4r za rok 2014 mogę w styczniu oddać osobiście do US? Zatrudnienie 12 osób.
PIT 2012 - PIT-4R
mam do wystawienia 8 pitów 11 za 2014r. spółka nie posiada podpisu elektronicznego i prezes starszy Pan nie chce w żadnym wypadku go wykupić, nawet jak U.S. przysłał propozycję wysyłki ...
PIT 2012 - PIT-11 i spółka z o.o.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60